top of page
Andreas Millde.jpg

Andreas Millde

Jag har valt att engagera mig i föreningen Svenska Träbåtars åtaganden för Princess Svanevit med en grundtanke att båtar behöver många i besättningen både vad gäller ägande och seglande. Jag började själv mitt ägande av träbåt med delägarskap. Folk har för mycket olika engagemang i livet så att vara ensam ägare och seglare till denna stora båt passar inte allas livsstil.

bottom of page