top of page
princess-svanevit_blocks_©malcolm-hanes_s.jpg
skylight_2m.jpg

Välkommen att bidra

Alla kan bidra till Princess Svanevit!

Vill du göra en konkret insats för den svenska träbåtsbyggartraditionen och hantverket genom att bidra till renovering och utrustning av Princess Svanevit? Alla och allas bidrag är mycket varmt välkomna!

 

Princess Svanevit - som är så mycket mer än en båt – renoveras nu varsamt till toppskick. Hon kommer under den ljusa årstiden att kappsegla och turnera runt den svenska kusten. Vintertid är tanken att Princess Svanevit under projektets löptid ska kunna förevisas på offentliga platser och mässor som en symbol för svensk innovation, båtbyggarkonst och hållbarhet.

 

Donerar du medel till Princess Svanevit bidrar du således inte bara till henne som båt – utan också till den klassiska svenska båtkulturens fortlevnad och utveckling. Hur, undrar du kanske? Jo, alla återstående medel som Stiftelsen Princess Svanevit förfogar över den dag Princess Svanevit säljs kommer att slussas vidare till "Princess Svanevits renoveringspris”. Priset ska stödja svensk träbåtskultur och den unika branschens båthantverk. Helt enkelt främja det svenska klassiska träbåtsarvet.

 

Så här kan du bidra:

 

• Donera valfri summa till Stiftelsen Princess Svanevits bankgiro 5860-6476.

 

• Bidra med en donation till specifik utrustning…. - genom valfri summa till Stiftelsen Princess Svanevits bankgiro 5860-6476. Ange vad du vill att ditt bidrag skall gå till, ditt namn och gärna din epostadress.

 

Adoptera en intarsialucka för renovering - (klicka på länken för mer info) - kontakta Svenska träbåtars styrelse genom ett email till info@svanevit.se

 

• Bli medlem i föreningen Princess Svanevits Vänner. 

 

FAKTA

Renoveringen av Princess Svanevit utförs av Stockholms båtsnickeri AB. Beställare är PSAB (orgnr) som i sin tur är helägt av Stiftelsen Princess Svanevit (org.nr. 802482-0568). Samtliga styrelseledamöter i Princess Svanevit AB och Stiftelsen Princess Svanevit arbetar till 100% ideellt med styrelsearbetet. När vi ses i en hamn framöver, tag gärna kontakt med oss och berätta om hur du engagerat dig. Och vill du, sänd gärna tillsammans med gåvan ditt namn, mailadress och tillåtelse att vi sätta upp dig på en lista för framtida kontakter.

bottom of page