top of page
Charlotte Hellman.jpg

Charlotte Hellman

Det är en ynnest att få bidra till återskapandet av någon så unik som Princess Svanevit. Det är få förunnat att kunna kryssa så obehindrat mellan kappseglingsbanor och konsthallar, vilket gör det stimulerande att skapa nya möjligheter för människor att upptäcka henne.

Princess Svanevit ska ju kunna segla vidare långt efter att vi har gjort det.

bottom of page