top of page
välkommen att bidra_02.jpg
princessan.jpg

Välkommen att bidra.

Alla kan bidra till Princess Svanevit!

Vill du göra en konkret insats för den svenska träbåtsbyggartraditionen och hantverket genom att bidra till renovering och utrustning av Princess Svanevit? Alla och allas bidrag är mycket varmt välkomna!

 

Princess Svanevit - som är så mycket mer än en båt – renoveras nu varsamt till toppskick. Hon kommer under den ljusa årstiden att kappsegla och turnera runt den svenska kusten. Vintertid är tanken att Princess Svanevit under projektets löptid ska kunna förevisas på offentliga platser och mässor som en symbol för svensk innovation, båtbyggarkonst och hållbarhet.

 

Donerar du medel till Princess Svanevit bidrar du således inte bara till henne som båt – utan också till den klassiska svenska båtkulturens fortlevnad och utveckling. Hur, undrar du kanske? Jo, alla återstående medel som Föreningen Svenska Träbåtar förfogar över den dag Princess Svanevit säljs kommer att slussas vidare till "Princess Svanevits renoveringspris”. Priset ska stödja svensk träbåtskultur och den unika branschens båthantverk. Helt enkelt främja det svenska klassiska träbåtsarvet.

 

Så här kan du bidra:

 

• Donera valfri summa till ideella föreningen Svenska träbåtars bankgiro BG 5056-3055 eller swisha till 1231679349. Ange ditt namn och gärna din epostadress som givare. Varje krona går till båtens renovering, utrustning och drift av projektet.

 

• Bidra med en donation till specifik utrustning - segel, winchar, elmotor o.dyl – genom valfri summa till ideella föreningen Svenska träbåtars bankgiro BG 5056-3055 eller swisha till 1231679349. Ange vad du vill att ditt bidrag skall gå till, ditt namn och gärna din epostadress.

 

Adoptera en intarsialucka för renovering - kontakta Svenska träbåtars styrelse genom ett email till info@svanevit.se

 

• Bli medlem i föreningen Princess Svanevits Vänner. Föreningen är under bildande – så håll ögonen öppna under fliken Senaste Nytt!

 

FAKTA

Renoveringen av Princess Svanevit utförs av Stockholms båtsnickeri AB. Beställare är Princess Svanevit AB (org. nr. 559114-4109), som i sin tur majoritetsägs (till 75%) av Ideella föreningen Svenska Träbåtar (org. nr. 802510-2362). Samtliga styrelseledamöter i Princess Svanevit AB och Ideella föreningen Svenska Träbåtar (personerna finner du under fliken Att rädda en skatt) arbetar till 100% ideellt med styrelsearbetet. När vi ses i en hamn framöver, tag gärna kontakt med oss och berätta om hur du engagerat dig. Och vill du, sänd gärna tillsammans med gåvan ditt namn, mailadress och tillåtelse att vi sätta upp dig på en lista för framtida kontakter.

bottom of page