top of page
Robert Sinclair.jpg

Robert Sinclair

Uppskattar båtar med vackra linjer, fr a träbåtar p g a materialkänslan, doften, hantverket och sekelmättad tradition och erfarenhet i kombination med nyskapande innovativ teknik. Adderas en intressant proviniens blir det full poäng. Princess Svanevit uppfyller detta med råge. Dessutom har projektet valt att kompromisslöst renovera henne för att åter räcka segel och med hjälp av sol, vind och vatten tillgängliggöra henne som kultur-, hantverks- och konsthantverksbudbärare i vid bemärkelse ett stort och helt unikt värde. Och en för mig alldeles särskild lockelse att mönstra på. För friska seglatser på välkända och outforskade hav - i tid, rum och fantasi.  

bottom of page