top of page
Princess Svanevit_flagga01.jpg
princess-svanevit_liljevalchs-2022_.jpg
princess-svanevit_liljevalchs-2022_041.jpg

Så mycket mer än en båt

Princess Svanevit byggdes för att sätta Sverige på kartan som kappseglings-, båtbyggar- och konsthantverksnation. Hon byggdes utifrån tanken att endast det bästa är gott nog och namn som Estlander, Plym, Dahlskog och Knöppel borgar för att detta uppfylldes. Hon byggde alltså för att bli en exceptionell båt - men det är hennes framtida uppdrag som nu gör henne till långt mer än så.

 

Kultur

Princess Svanevit uppfyller epitetet “så mycket mer än en båt” redan genom sin inredning. Det är högst ovanligt att en kappseglingsbåt inreds som en konstsalong – vilket utställningen på Liljevalchs konsthall i Stockholm våren 2022 visade och bekräftade.

 

Det ideella ägandet gör henne unikt tillgänglig

12mR S2 Princess Svanevit ägs av Stiftelsen Princess Svanevit genom ett av stiftelsen helägt dotterbolag. Stiftelsen som ägandeform betonar den ideella tanken bakom hela projektet Princess Svanevit och dess vision att öka intresset för och kunskapen om alla de fantastiska båtar som har ritats och byggts i Sverige. Därför ska hon visas upp i hamnarna och på kappseglingsbanor längs - och bortom - hela Sveriges kuster. Det ska vara möjligt att få komma ombord, känna atmosfären och se hennes inredning. Och ibland ska det också finnas möjlighet att följa med ut och segla.

 

Hela Sveriges Båt samarbetar

Princess Svanevit ska synas i så många hamnar att hon med fog kommer att göra skäl för namnet ”Hela Sveriges Båt”. Hon kommer självfallet att segla under svensk flagg - men inte under en specifik klubbflagga. I stället kommer hon att segla under ett helt flaggspel av vimplar från de klubbar hon samarbetar med. När Princess Svanevit kommer på besök är det inte bara för att visa upp sig, utan det ger också möjlighet för den aktuella hamnen/klubben att sprida kunskap om den lokala kulturen. I vid bemärkelse. Inte bara till övriga båtintresserade i Sverige, utan också till den del av lokalbefolkningen som vanligen saknar direkt båtintresse. I stället för ”båtkultur”, en angelägenhet mest för de redan initierade, presenterar och symboliserar kulturbäraren Princess Svanevit ett långt bredare kulturarv. Och en spännande framtid. Princess Svanevits framträdande roll sker inte på andra båtars bekostnad, utan allt som är bra för Princess Svanevit blir också bra för den egna båten. Ofta kommer också hennes besök att ske i sällskap med andra båtar, för att i samverkan skapa uppmärksamhet för klassisk båtkultur.

 

Svenskt hantverk

Princess Svanevit byggdes på det varv som också internationellt brukar framhållas som ett av världens absolut främsta. Kvaliteten på arbetet är uppenbar och synliggjordes inte minst när hon demonterades under restaureringen. Både skrovet och intarsiainredningen renoveras nu i Sverige, med samma höga kvalitet, eftersom det är oerhört viktigt att kunskapen och hantverket finns och lever vidare i vårt land. Hantverket ska också kunna utövas på bra villkor.

 

Alla får vara delaktiga och alla kan bidra

Princess Svanevit erbjuder en unik möjlighet att kunna bidra till den klassiska och samtidigt innovativa båtkulturens fortlevnad. Alla pengar som kommer in till Princess Svanevits ideella ägare, Föreningen Svenska Träbåtar, kommer den dag Princess Svanevit säljs att slussas vidare till det "Princess Svanevits renoveringspris”, som nu är under utformning. Inget tillfaller några privatpersoner, utan varje krona kommer att fortsätta att stödja svensk träbåtskultur och dess utveckling. Det är ett pris som ska gynna branschen och hantverket, fundamenten i bevarandet av de klassiska båtarna. Det finns olika sätt att bidra till Princess Svanevits arbete för att förverkliga idéerna nedan: adoption av den intarsiaprydda inredningen och insamlingen till den koboltblå spinnakern.

 

Missionen

Princess Svanevit är unik också genom att hon är en av det fåtal svenska båtar som kommit tillbaka hem till Sverige efter att en gång ha sålts till utlandet. Svenska klassiska träbåtar är populära och betingar ett högre pris utomlands och många klenoder har försvunnit till exempelvis Tyskland, Holland, Finland, Norge, Schweiz och Italien under årens lopp. Målsättningen är att Princess Svanevit ska bidra till att öka intresset för dessa fantastiska båtar, så att de bevaras och underhålls i Sverige. Riksantikvarieämbetets rekommendation om ett bevarandeskydd för vårt lands rörliga kulturarv (såsom båtar) har inte fått gehör från Kulturdepartementet. Båthistoriska Riksförbundet, som tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk arbetar för att få ett bevarandeskydd för det rörliga kulturarvet, har från ideella föreningen Svenska träbåtar fått erbjudande om att använda Princess Svanevit på alla sätt där hon kan bidra till att dessa frågor kommer upp på dagordningarna. För ett tiotal år sedan hördes röster från Storbritannien och Tyskland om att Sveriges unikt höga kvalitet på klassiska båtkonstruktörer och båtbyggare borde föras upp på Unescos världsarvslista. Målsättningen är att få också Sverige att arbeta för detta. Det är ju inte främst lagar och regler som dessa klassiska båtar behöver utan att vi blir flera som intresserar oss för dem och uppskattar dem – då kommer de att finnas kvar i Sverige. Princess Svanevit, med sin spännande historia och ovanliga inredning, har här en unik möjlighet att bidra till att fler upptäcker de klassiska båtarna, deras skönhet och stora potential.

 

Vision

Den dag Princess Svanevit säljs ska hon ha bidragit till att:

 

Rotavdrag får göras för renovering av klassisk båt (Båthistoriska Riksförbundet)

 

Skydd för det rörliga kulturarvet finns på plats (Riksantikvarieämbetet, Kulturdepartementet)

 

Klassiska svenska varv och konstruktörer står på Unescos världsarvslista

 

Båthantverksbranschen har förekommit politikerna och själva genomdrivit regler för miljöarbete/arbetsmiljö/certifiering

 

Nationell fond finns för bidrag till renovering av klassiska båtar (som i Norge)

 

Nationell expertis finns för sakkunnig bedömning av dessa renoveringar (som i Norge) ”I stället för blommor tänk gärna på Klassiska Båtfonden, bg…”

 

Klassiskt Båtcentrum finns i Stockholm, Göteborg och Malmö - levande museum där båtar visas upp, renoveras och vinterförvaras. Program för lärlingar och gesäller, också utbyte med andra länder. Allmänheten kan följa arbetet från åskådarplats, det finns referensbibliotek och café, samt doft av linolja och tjära. ”I stället för blommor tänk gärna på Klassiskt Båtcentrum, bg…” ”1000 kronor räcker till…..; 10 000 kronor räcker till…; 25 000 kronor räcker till…”

 

De klassiska båtarna angår inte bara de redan båtintresserade; Många vet att de håller exceptionellt hög standard men att de tidigare har uppskattats mer utomlands än här hemma och att många klenoder har sålts till andra länder. Några av dessa är på väg tillbaka. Princess Svanevits seglingar längs Sveriges kuster och de samarbeten (med andra båtar och lokala klubbar och föreningar) som dessa genererat har gjort eventuella hot mot båtkulturen till en nationell angelägenhet - vi värnar vårt gemensamma kulturarv gemensamt. Utställningarna på Liljevalchs konsthall i Stockholm, Röhsska museet i Göteborg och liknande museum runt om i Sverige har medvetandegjort den unika kulturskatt de klassiska båtarna utgör. Heleneborgs Båtklubb i Pålsundet och Båthall 2 på Djurgården i Stockholm tillsammans med likande platser runt om i Sverige är nu uppskattade och fredade inslag i stadsplaneringen.

 

Den klassiska båtkulturen erhåller fortsatta bidrag i form av Princess Svanevits renoveringspris.

bottom of page